IVG Sp. z o. o.

Wykonujemy kompleksowe roboty ogólnobudowlane, inwestycyjne i remontowe w generalnym wykonawstwie w zakresie:

  • przebudowy i remonty obiektów;
  • inwestycji pod klucz;
  • inwestycji stanów surowych;
  • modernizacji i przebudowy obiektów inżynieryjnych

Zakres oferowanych usług obejmuje również roboty specjalistyczne:

  • izolacje przeciwwodne dla budowli podziemnych oraz dachów;
  • naprawy konstrukcji betonowych, w tym iniekcje uszczelniające i scalające, wzmocnienia powierzchni, powłoki antykorozyjne i reprofilacje;
  • prace rozbiórkowe;
  • prace brukarskie;
  • posadzki przemysłowe;
  • roboty remontowe budynków zabytkowych.